C'est of il est?
A. het = ce / c’ bij être:
C’est pratique. = Het/ dat is practisch.
C'est dimanche. = Het is zondag.
C'est du vin.= Het / dat is wijn.
C'est joli. = Het / dat is mooi.
C'est possible. = Het / dat is mogelijk.
Les femmes, c'est compliqué! = Vrouwen zijn gecompliceerde wezens. (algemene uitspraak).

B. het = ça / cela  bij andere werkwoorden:
ça facilite la vie. = Het / dat maakt het leven makkelijker. 
ça pue! = Het / dat stinkt!
ça m'irrite. = Het / dat irriteert me.

C. C'est possible
. = Het is mogelijk. 
    C'est possible qu'il arrive aujourd'hui. / 
    Il est possible qu'il arrive aujourd'hui.
   
= Het is mogelijk dat hij vandaag aankomt.
     Als er een bijzin volgt, mag je ook “il est” gebruiken.


D. Où est le cahier? Il n'est pas ici. = Waar is het schrift? Het is niet hier. 
    La gare? Elle est près d'ici. = Het station? Het is hier vlakbij.
    Elle est compliquée. = Zij is een moeilijk mens.

    il est / elle est slaat op een bepaald voorwerp / bepaalde persoon.

E. Il est huit heures. = Het is acht uur.
   
Il est déjà tard. = Het is al laat.
    Bij (klok)tijden « il est ». 


F.  Il fait chaud. = Het is warm.
     Bij weer “il fait”

(G. C'est mon voisin. Il est professeur. C'est un bon professeur.
    NIET: il est un... / il est mon...
    MAAR: c'est un... / c'est mon...)

 Oefening 1. Vertaal:
1.      Het is tien uur en het is al laat.
2.      Het is koud vandaag.
3.      Het is maandag. Het is de vijfde november.
4.      Waar is het bier? - Het is in de keuken.

Oefening 2. C'est / il est / elle est
1. Le vin rouge...........bon pour la santé.
2. Ce vin est dégoûtant! ...............trop sucré!
3. La laine, ..................chaud.
4. Cette laine pique. ...............mal lavée.
5. La grammaire.................passionnant.
6. La grammaire française n'est pas trop compliquée.
     ............facile, quand on sait le latin.
7. La gymnastique................(het is) .nécessaire.
8. La gymnastique à notre école est très rigolo.   (Het is) ........amusante.
9. Qui est cet homme? ...................un ami de Julie.          ..................médecin. ...................un bon médecin.

Oefening 1. Vertaal:
1.    Il est dix heures et il est déjà tard.
2.    Il fait froid aujourd´hui.
3.    C´est lundi. C´est le cinq novembre.
4.    Où est la bière ? Elle estdans la cuisine.

Oefening 2. C'est / il est / elle est
1. Le vin rouge....c'est.......bon pour la santé.
2. Ce vin est dégoûtant! ......il est.........trop sucré!
3. La laine, ......c'est............chaud.
4. Cette laine pique. ......Elle est.........mal lavée.
5. La grammaire....c'est.............passionnant.
6. La grammaire française n'est pas trop compliquée.
     ...Elle est .....facile, quand on sait le latin.
7. La gymnastique.......c'est .........nécessaire.
8. La gymnastique à notre école est très rigolo. .Elle est ...amusante.
9. Qui est cet homme? .....C'est .......un ami de Julie.  
        ...Il est......médecin. .......C'est ......un bon médecin.