PWS onderwerp kiezen


mogelijke onderwerpen alpha, gamma, bèta

het vinden van een onderwerp: rug alfasteunpunt

onderwerpen1: rug alfasteunpunt

onderwerpen2: rug gammasteunpunt

onderwerpen3: profielwerkstukhulp

onderwerpen4: profielwerkstukonderwerpen

onderwerpen5: tilburguniversity

onderwerpen6: UvA

onderwerpen7: Radboud Universiteit

onderwerp8: barlaeussite

onderwerpen9: zie Moodle > profielwerkstuk> onderwerpen


mogelijke onderwerpen Frans


Waarom nog een Antigone? nog een Phaedra?
Jean Anouilh heeft zijn eigen versie van Sophocles' Antigone geschreven. Jean Racine heeft van Phaedra van Seneca zijn Phèdre gemaakt. Waarom? Vergelijk de Franse versie met de Griekse of Latijnse.Camus en het Noodlot  
Wat is de rol van het Noodlot in het werk van Camus? Waarom heeft hij "la Peste" de opbouw van een klassieke tragedie meegegeven? Is Camus nu wel of geen existentialist? Marguerite Duras en Ernest Hemingway  
Duras begon te schrijven onder invloed van Hemingway’s kunst van het weglaten en ontwikkelde in de jaren 50 haar zogenaamde écriture de silence, gekenmerkt door korte zinnen, abstracte dialogen en een voorkeur voor het weergeven van emotie in plaats van actie. Werk deze vergelijking uit.


Madame Bovary, slapstick of tragedie?
 "De beschrijving van de veemarkt bijvoorbeeld, waar Emma Bovary met haar minnaar naar toe gaat, is onweerstaanbaar geestig, je reinste slapstick. (...) Ondanks het feit dat alle personages ofwel verblind zijn door goedkope sentimenten, zoals Emma Bovary, ofwel onmachtig zijn door hun sukkelachtigheid, zoals haar echtgenoot, is het boek van een grote tragedie."  (http://nrcboeken.vorige.nrc.nl/recensie/flauberts-koele-stijl-over-grote-gevoelens-vind-ik-knap)


 
Oidipous Tyrannus in de Provence
Jean Cadoret, een gebochelde onderwijzer uit de grote stad, komt in Jean de Florette samen met zijn vrouw en dochtertje, naar de Provence om zijn geluk te beproeven als boer. Doordat de Soubeyrans, een rijke herenboer en zijn lichtelijk achtergebleven neef Ugolin, stiekem de waterbron hebben dichtgemetseld mislukt zijn plan op dramatische wijze. In het vervolg Manon des Sources, neemt zijn dochter wraak. Beide boeken zijn verfilmd en kwamen zo opnieuw in de belangstelling. Sommige filmcritici legden een verband tussen deze films en de Griekse mythologie, met name Oedipus Tyrannus van Sophocles.het verband tussen wiskunde, schaken en literatuur 
of: kun je voor de structuur van een roman ook een wiskundeformule of schaaktechniek gebruiken?
Raymond Queneau: Iedereen kan een willekeurig aantal schijnbaar levensechte personages als een troep ganzen voor zich uit drijven over een heideveld van een willekeurig aantal bladzijden of hoofdstukken. Het resultaat is hoe dan ook altijd een roman. Ik wil geen wetten opleggen of zelfs ook maar voorleggen aan een genre dat in zijn huidige vorm bevredigend is voor iedereen, zowel schrijvers als lezers. Maar persoonlijk zou ik nooit vrede kunnen hebben met zo’n nonchalante manier van doen. De ballade en het rondeel hebben afgedaan, en ter compensatie van die ramp is er naar mijn mening meer strakheid geboden bij het schrijven van proza. 
Georges Perec publiceert in 1978 zijn magnum opus La vie mode d’emploi, waarin hij een Parijs appartementsgebouw aan de fictieve rue Simon Crubellier 11 doormidden te snijdt en vervolgens de verhalen van de bewoners ordent volgens het principe van de paardensprong in het schaakspel. 
Jean-Philippe Toussaint: Alles wat met striktheid te maken heeft, met wetmatigheid trekt me aan – wiskunde, schaken, Mondriaan.de invloed van Rimbaud op de beat generation
De Franse "poète maudit" Arthur Rimbaud werd een mythe: surrealistische kunstenaars als Jean Cocteau en André Breton bewonderden hem mateloos en ook voor Pablo Picasso bleek hij een bron van inspiratie. De surrealisten erkennen hem als hun voorganger, Bob Dylan en Jack Kerouac weten zich door hem beïnvloed, Jim Morrison dacht de reïncarnatie van de dichter te zijn, Patti Smith zong 'Rimbaud Dead' musici als Bob Dylan en Kurt Cobain liepen met hem weg. Het imago van de losgeslagen jongere, burgerlijke normen en waarden negerend, zal, naast zijn poëtische vermogens, hebben bijgedragen tot de door de beat generation beleden verwantschap. sprookjes
De Duitse sprookjes van Grimm en de Franse van Perrault zijn wereldberoemd. De tijd schijnt geen vat te hebben op Assepoester, Roodkapje of Klein Duimpje. Waarin verschillen de twee sprookjesverzamelingen?

nog meer onderwerpen: klik hieral gemaakte profielwerkstukken Frans


Maria Nikiforov


Hector Berlioz; op welke manier heeft hij zijn ideeën over muziek die hij verwoordt in zijn concertprogramma muzikaal verklankt? 

Aan het begin van het proces was mijn oorspronkelijke onderzoek voor een profielwerkstuk: een vergelijking maken tussen een Franse componist en een Franse schrijver. Na even zoeken had ik een componist uitgezocht, namelijk Hector Berlioz. Maar ik kon maar geen geschikte Franse schrijver vinden uit dezelfde tijd, om hem mee te vergelijken. Bij het bestuderen van Berlioz’ biografie ontdekte ik tot mijn vreugde dat hij zowel componist als recensent geweest was. Hij was iemand die dus allebei kon: zowel componeren, als schrijven. Het waren de twee personen die ik zocht, ‘gecombineerd’ in één persoon. Ik besloot alleen te gaan schrijven over Hector Berlioz. Mijn onderzoeksvraag luidde toen: in hoeverre is zijn literaire schrijfstijl te vergelijken met zijn muziek? Maar naarmate het onderzoek vorderde, zagen mijn begeleiders en ik in dat het onmogelijk was appels met peren te vergelijken. Het kwam erop neer dat ik opnieuw mijn onderzoeksvraag veranderde: op welke manier heeft Berlioz zijn ideeën over muziek die hij verwoordt in zijn programma muzikaal vertolkt?

Tijdens mijn zoektocht naar het antwoord op deze vraag ging ik van twee kanten te werk: vanuit het schrijversperspectief, waaruit ik Berlioz’ geschreven werk bestudeerde en een componistenperspectief, waaruit ik me richtte op de bladmuziek van zijn Symphonie Fantastique. Dit om te begrijpen wat Berlioz wilde horen in zijn muziek en hoe dit opschreef in zijn partituren. Het was essentieel in de partituren te duiken, omdat ik erachter moest zien te komen hoe hij met dynamiek, expressie, klankkleur en tempo hetzelfde ‘verwoordde’ als met woorden.
 


Iris Mol 

De relevantie van en de verschillende opvattingen over  De la Démocratie en Amérique door Alexis de Tocqueville. 

Frankrijk heeft altijd mijn interesse gehad. Ik ben geboren in een dorpje vlakbij Parijs. Zowel de cultuur, de mensen en het land zelf trekken mij aan. De taal vind ik de allermooiste van de hele wereld, dit is niet overdreven. Ik had gewild dat ik langer in Frankrijk had gewoond, zodat ik er meer van had meegekregen. Het is dan ook niet verwonderlijk waarom Frans op school mijn favoriete vak is. Ik heb het nooit erg gevonden om het te leren en te lezen. De keuze om mijn profielwerkstuk te baseren op dit vak is dan ook niet gek. Ik had geen flauw idee waar ik moest beginnen, waar het over zou moeten gaan. Daarom koos ik eerst het vak, toen het onderwerp. Het brainstormen begon al in de zomervakantie, ik heb veel gelezen over Frankrijk, veel gepraat met mijn ouders over verschillende aspecten in de Franse historie. Toen bracht mijn vader Alexis de Tocqueville op. 

Alexis de Tocqueville leefde rond 1830, in één van de meest roerige periodes in Frankrijk waarin bovendien alle revoluties plaatsvonden. Hij schreef als edelman een boek over de democratie, een staatsvorm die nooit eerder in het aristocratische Frankrijk van toepassing was. Ik besloot me te verdiepen in zijn werk en zijn tijd, en hoe meer ik over hem las, hoe meer hij me intrigeerde. Dat het land zelf zó'n interessante geschiedenis heeft boeide me ten eerste, en toen bleek dat zijn werk dermate interessant was dat ik het zelf wilde gaan lezen (desnoods in het Frans), besloot ik dat ik genoeg passie voelde om dit werk en deze man als onderwerp van mijn profielwerkstuk te maken. Later ontdekte ik gelukkig de vertaling van het werk 'de la démocratie en Amérique' dus aan het moeilijke Franse boek hoefde ik mij niet te wagen. 

Het boek is een politiek-filosofisch werk en dit vond ik een groot voordeel. Niet alleen vind ik het leuk om te lezen over de Franse cultuur en geschiedenis, maar omdat ook de politieke kanten mij boeien. Vooral in een tijd met revoluties leek het me interessant te kijken hoe de samenleving daarop reageerde. Ook in onze tijd gebeurt veel op politiek gebied, en het is daarom belangrijk te onthouden waar de kern van een democratische maatschappij zich bevindt, hoe democratisch wij zelf eigenlijk zijn. 

Ik hoop dat de verschillende aspecten die ik heb onderzocht jullie, de lezers, net zo zullen boeien als mij. In de eerste paar hoofdstukken zal het vooral gaan over De Tocqueville zelf, zijn achtergrond, zijn tijd en natuurlijk zijn werk. Later komt ook naar voren hoe De Tocqueville in onze tijd wordt gezien en gewaardeerd. Ik hoop dat dit jullie een beeld kan geven van de relevantie van deze schrijver. Ik raad iedereen zowel zijn boek als artikelen over de schrijver te lezen, beginnende met dit profielwerkstuk. Lucie Horsch