GRAMMATICA

 staat boven aan de pagina.LUISTEROEFENING


Ga naar tv5.org > langue francaise > apprendre le français  (of klik op deze link).
Klik op de grote  bol B1. Kies één van de vele films. Bij iedere film zijn 4 opgaven, die je allemaal moet maken. Soms is er bij de eerste opgave geen geluid.


Nog meer luistermateriaal vind je op Moodle > Frans luisteren.

Chansons vind je hier: A-H, K-P, Q-Z


SCHRIJFOPDRACHT


In de mediatheek zijn de woordenboeken te vinden door linksboven op de knop 'applications' te drukken en dan 'education' te klikken. In het menu staat dan 'Van Dale online woordenboeken'.

LEESTEKSTEN IN DE KLAS


DIPLOME DELF LITERATUUR

PWS

onderwerp kiezen
Hoe Schrijf Ik Een Profielwerkstuk (naar Umberto Eco)


STUDEREN
Wat is een profiel? (klik hier)
Wat kun je studeren met een profiel? (klik hier) 
studeren 


PROGRAMMA
EXAMENPROGRAMMA
(cohort 2019-2021, dwz 19-20 zit je in klas 5, 20-21 zit je in klas 6)
klas 5
oktober 2019
T1 = luistervaardigheid, telt 7x
HN1 = handelingsdeel, gram - voc I, telt 0x, maar moet voldoende worden afgerond, anders geen toegang tot volgende toets
leestoets, diagnostisch (niet vermeld in PTA)
dec 2019
T2 = literatuurgeschiedenis, telt 8x
HN2 = handelingsdeel, gram - voc II, telt 0x, maar moet voldoende worden afgerond, anders geen toegang tot volgende toets
leestoets, diagnostisch (niet vermeld in PTA)
mrt/apr 2020
HN3 = handelingsdeel, gram - voc III, telt 0x, maar moet voldoende worden afgerond, anders geen toegang tot volgende toets
HN4 = je moet zeker 3 schrijfopdrachten inleveren 
T3 = schrijfvaardigheid, telt 7x
leestoets, diagnostisch (niet vermeld in PTA)
informeel: lever je boekenlijst in 
juni 2020
T4=gespreksvaardigheid, telt 7x, in les
T5 = leestoets, telt 7x
HN5 = lever je boekenlijst in voor T6, voor 10 mei, 23.59 uur, via Moodle 
 
klas 6 (cohort 2019-2021)
okt 2020
T6 = literatuur, mondeling over boekenlijst, telt 16x 
(Frans en Duits in periode 1, Engels in periode 2, Nederlands in periode 3)
dec 2020
T7 = schrijfvaardigheid, telt 16x
jan/febr 2021
T8 = luistervaardigheid, telt 16x
HN6 = lever je artikelen in vóór de geplande datum
mrt/apr 2021
T9 = gespreksvaardigheid, telt 16x
mei 2021
Centraal Examen 

Samen vormen T1 t/m T9 je PTA-cijfer (= Plan van Toetsing en Afsluiting of schoolexamen, lijkt op PW). Daarnaast is er het Centraal Examen (dit is landelijk en wordt afgenomen in de gymzaal). PTA en CE vormen samen je eindcijfer. Beide tellen even zwaar.


HUISWERK / TOETSEN
vocabulaire leer je uit Contexte; de witte stukken FN en NF; de blauwe stukken alleen FN  De zinnen hoef je niet te leren.
grammatica leer je uit Grammaire Essentielle. In klas 5 doen we paragraaf 14 t/m 27. Je moet van de linker pagina de theorie en de voorbeelden leren (voca NF); van de rechter pagina moet je de oefeningen A en B (soms C, maar niet de vertaalzinnen) opnieuw kunnen maken.
werkwoorden leer je uit Grammaire Essentielle p.94.  Leer présent, impératif, participe présent, imparfait, passé composé, futur, futur du passé.     1. aller 2. apercevoir 3. s'asseoir en ook zitten, staan, liggen  4. atteindre 5. avoir 6. battre 7. boire 8. bouillir  ( = koken, op het kookpunt zijn;  l'eau bout = het water kookt ( is 100 graden)  Let op: wij koken een maaltijd = nous préparons un repas / wij koken (maken eten klaar) = nous faisons la cuisine; ik kook het water (breng tot 100 graden)  = je mets l'eau à bouillir  9. conclure 10. conduire 11. connaître 12. coudre 13. courir 14. couvrir 15. craindre 16. croire 17. cueillir 18. devoir 19. dire 20. dormir 21. écrire 22. envoyer 23. être 24. faire 25. falloir 26. fuir 27. interrompre 28. joindre 29. lire 30. mettre 31. mourir 32. naître 33. partir 34. plaire 35. pleuvoir 36. pouvoir 37. prendre 38. résoudre 39. rire 40. savoir 41. sentir 42. servir 43. sortir 44. suffire 45. suivre 46. se taire 47. tenir 48. vaincre 49. valoir 50. venir 51. vivre 52. voir 53. vouloir  
Voor de vervoeging klik je hier .Oefeningen vind je op VERBUGA.


Planning klas 5 Grammaire Essentielle, Contexte, Verbes, littérature 2019 – 2020
Versie 1

week
Contexte
Grammaire Essentielle
Verbes
temps : présent, passé composé, futur, imparfait, conditionnel, impératif. (+subjonctif)
Literatuur +  extra uitleg
36
50-51
§ 14 (altijd de  linkerbladzijde N-F leren)
1-2 (être-avoir)
Flaubert
37
52-53
§ 15
3-4
Zola
38
54-55
§ 16
5-6
Proust
39
56-57
§ 17
7 et 10
Sartre
40
58-59
§ 18
11 et 13
Camus
41
60-61

14-15
HN 1 = Contexte Verbes en Grammaire uit week 36 t/m 41

42
PTA week  T1 = Luistervaardigheid (weging 7 - 50mn – niet herkansbaar )
43
Herfstvakantie
44Camus
45
62-63
§ 44, 45
16 et 18 vanaf nu ook subjonctif leren
Beauvoir
46   
64-65
§ 44, 45
19, 20
Ionesco ­­­
47     
66-67


Duras
48
68-69
§ 19
21, 22
Ernaux / Daoud
49HN 2 = Contexte Verbes en Grammaire uit week 44 t/m 49
In de les
50
51
PTA week  T2 = Literatuur (weging 8 - 100mn –herkansbaar )
52/01
Kerstvakantie
02
03
70- 71-72
§20, 21
23, 24, 25
HN 4a = Schrijfvaardigheid oefening inleveren
04
73-74-75
§ 21, 22
25, 27, 29

05
76-77
§23
30, 31, 32

06
78-79
§ 24
33, 34

07

Herkansing 5de
Herkansing 5de
Herkansing 5de
08
80-81

35, 36
HN 4b = Schrijfvaardigheid  oefening inleveren(
09
82-83

37, 38

10
84-85

39, 40

11
86-87
§ 26
41, 42
HN 4c = Schrijfvaardigheid oefening inleveren
12
88-89
§ 27
43, 45
HN 3 = Contexte Verbes en Grammaire uit week 50 t/m 12
In de les (weging 0 – moet voldoende zijn – geen herk.)
13
14
PTA week  T3 = Schrijfvaardigheid (weging 7 - 100mn –niet herkansbaar )
15
PTA week  T3 = Schrijfvaardigheid (weging 7 - 100mn –niet herkansbaar )
16
17
KT

+ Mei vakantie

18
+ Mei vakantie
19
+ Mei vakantie

HN 5 Boekenlijst inleveren voor mondeling  klas 6 via Moodle uiterlijk zondag 10 mei vóór 23h59
20
21
Veldwerk 5de + Hemelvaart

22
23
24
PTA week  T4 = Mondeling over 2 artikelen uit een reeks (weging 7 - 10mn –niet herkansbaar )
25
PTA week  T5 = Leesvaardigheid (weging 7 - 50mn –niet herkansbaar )
26
27